Informations Covid-19

 

Published by the Val Thorens Tourist Office

Webmaster : Camille Pignat

CNIL STATEMENT n° 1691157 v 0  relationclient@valthorens.com

All rights reserved. No resources available on this site may be used without prior written permission from the Tourist Office or Val Thorens Tours.

De verzamelde informatie maakt het voorwerp uit van een computerverwerking, bestemd om uw inschrijving te beheren. De geadresseerden van de gegevens zijn wijzelf, alsook onze partner, de toeristische dienst van Val Thorens, die af en toe informatie kan verstrekken over het leven in het station. Conform de wet "informatica en vrijheden"' van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004 en dan in mei 2018 omgezet door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u recht op toegang, rechtzetting en schrapping van de informatie die op u betrekking heeft, dat u kunt uitoefenen door u te richten tot Service Marketing de l'Office de Tourisme de Val Thorens - Maison de Val Thorens, 73 440 Val Thorens (Frankrijk) - relationclient@valthorens.com. Om wettige redenen kunt u zich eveneens verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben. Als u niet wilt dat uw gegevens meegedeeld worden aan de toeristische dienst van Val Thorens, gelieve dan een brief te schrijven naar Service Marketing de l'Office de Tourisme de Val Thorens - Maison de Val Thorens, 73 440 Val Thorens (Frankrijk) of een e-mail te richten aan dit adres : relationclient@valthorens.com


The prices given on this site are purely indicative. We cannot, under any circumstances, be held responsible for any errors or tariff changes.

For any further information about this site, please contact us

Club Val Thorens